גישור – בחירה בדרך המלך

נדמה שאין אמת אחת, ולכל סיפור גירושין יש חיים משלו עצמו.

בכל מקרה של גירושין מחוייבים בני הזוג לפתוח בהליך יישוב סכסוך כשבו יחליטו אם הם מתכוננים להמשיך את הליך הגירוש או שאינם ומכן יתחיל הליך משפטי.

ההליך הגישורי קבוע בחוק בתי המשפט מכוח סעי’ 79 ג’, אשר מכוחו עולה בין היתר, כי בית המשפט רשאי להעביר עניין המובא בפניו להליך של גישור, בו מנסה המגשר להביא את הצדדים ליישב את הסכסוך ביניהם ובהסכמה.

ממחקרים עולה כי אחוז שביעות הרצון בקרב המשתתפים בהליך משפטי הוא נמוך. גם אלו שנפסק לטובתם לא תמיד מרגישים מסופקים וסוברים כי נעשה עימם עוול וזאת בלי להתייחס כלל לתהליך המשפטי שהיה מתיש ומעייף ועלותו היתה יקרה ממה שסברו תחילה. 

חשוב לזכור שהליך הגישור איננו קסם. אבל בהליך גישורי נכון ניתן לנטרל מאבקי אגו ומטענים קודמים.

חשוב לציין כי מטרתו/ה העיקרית של המגשר/ת היא ליצור  אמון בין הצדדים ובכך להגיע לנסות להגיע לפתרון. הליך הגישור מתנהל מחוץ לבית המשפט, ונדרשת הסכמה מלאה של הצדדים כדי לקיימו. בהליך הגישור ניתן להציג  מסמכים, לטעון טענות וליישב כל מחלוקת אפשרית, ללא צורך בעירוב בית המשפט, אשר רק בסופו יתן לו תוקף מחייב.

כתיבת תגובה