מינוי תומך בקבלת החלטות

מתוך אתר האפוטרופוס הכללי:

“אדם המעוניין בתמיכה (הנקרא “מקבל החלטות“) רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש למנות אדם אחר – לתפקיד “תומך בקבלת החלטות“, על מנת שיסייע לו בקבלת החלטות בתחומים שבהם הוא מתקשה. בית המשפט יבחן את הבקשה למינוי, ויחליט האם לתת צו למינוי תומך בקבלת החלטות שבו יפורטו סמכויותיו של התומך. בית המשפט רשאי למנות לתפקיד זה “תומך קרוב” (כלומר קרוב משפחה או ידיד קרוב של מקבל ההחלטות), “תומך מתנדב“, שימלא את תפקידו ללא קבלת שכר, או “תומך מקצועי”, שימלא את התפקיד תמורת תשלום.

התומך יהיה רשאי לפעול בהתאם לצו המינוי שיינתן על ידי בית המשפט. למשל: לקבל מידע על ענייניו של מקבל ההחלטות מגורמים שונים (כגון: בנק, קופת חולים, ביטוח לאומי), להסביר את המידע הרלוונטי למקבל ההחלטות בדרך המובנת לו, וכן לפרט בפניו מהן האפשרויות העומדות בפניו. בנוסף, במקרים מסוימים התומך בקבלת החלטות יהיה מוסמך לסייע למקבל ההחלטות לממש את החלטותיו מול צדדים שלישיים בהתאם לייפוי כוח שיקבל ממקבל ההחלטות. 

חשוב להדגיש שבמסגרת הסדר זה, כל החלטה תתקבל אך ורק על ידי מקבל ההחלטות. כמו כן, ככל שיהיה צורך בחתימה לעניין מסוים –  מקבל ההחלטות הוא זה שיחתום על כל מסמך נדרש.

כתיבת תגובה